[]


انتشار «انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب‌زمین» در روزنامه کیهان (۱۳۵۴)

308-136-1389-7-25-11-31-15-9E09

انتشار «انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب‌زمین» در روزنامه کیهان

انتشارِ این مجموعه مقاله در روزنامه‌ی کیهان به دستورِ ساواک و برای ایجاد شبهه‌ی همکاری شریعتی با رژیم بود.

شماره‌های بعدیِ این سلسله مقاله با عنوانِ جعلیِ «مارکسیسم، ضد اسلام» منتشر شد. انتشارِ این مجموعه مقاله در روزنامه‌ی کیهان به دستورِ ساواک و به قصد ایجاد شبهه‌ی همکاری شریعتی با رژیم بود. شریعتی همان سال شکایت‌نامه‌ای علیه روزنامه کیهان به کمک دکتر احمد صدرحاج‌سیدجوادی تهیه کرد.

«آنچه نگرانم کرده است، ناتمام مردن نیست. مردن اگر خوب انجام شود، دیگران کار را تمام خواهند کرد و شاید بهتر، اما ترسم از «نفله» شدن است. با دست دشمن سر به نیست کردن و به گردن دوست انداختن. دیروز قیل و قال کافی‌ها برای این بود، نشد. اکنون، بی‌شرمی کیهان‌ها شاید برای همین است.» –با مخاطب‌های آشنا (مجموعه‌آثار ۱، انتشارات چاپخش)، صفحه‌ی ۲۴۸

 

308-136-1389-7-25-11-31-15-384Dنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : می 4, 2015 834 بازدید       [facebook]