فیلسوف‌ها عاشق می‌شوند (چلچراغ ـ خرداد ۱۳۹۶)

فیلسوف‌ها عاشق می‌شوند پوران شریعت‌رضوی منبع: هفته‌نامه چلچراغ تاریخ: خرداد ۱۳۹۶   کتاب «برسد به دست پوران عزیزم» مجموعه نامه های منتشر نشده دکتر شریعتی در سال اول ازدواج است، زمانی که دور از خانواده در پاریس هستند و درس میخوانند چاپ دوم این نامه های جذاب بهانه ای شد برای دیدار بانویی که مخاطب … ادامه خواندن فیلسوف‌ها عاشق می‌شوند (چلچراغ ـ خرداد ۱۳۹۶)