[]


ویژه‌نامه «ضمیمه روزنامه شرق» ( ۲ آذر ۱۳۹۲)

 

1

سیمای شریعتی

منبع: ضمیمه روزنامه شرق

تاریخ: شنبه ۲ آذز ۱۳۹۲

روزنامه شرق به مناسبت هشتادمین زادروز شریعتی ویژه‌نامه ای در ضمیمه خود به کمک دبیر ضمیمه ها، سعید ارکان زاده یزدی و دبیر ویژه نامه ۸۰ سالگی شریعتی، محمد صادقی  با عنوان «سیمای شریعتی» به چاپ رسانده است. مقالات مندرج در این ویژه نامه عبارتند از:

«مردی برای همه زمان‌ها»؛ فضل الله صلواتی، «من، کدام است؟ شاندل یا شریعتی» سوسن شریعتی، «۸۰ سالگی شریعتی»؛ محمد صادقی، «شریعتی، تاریخ ما را تحریف می‌کرد»؛ مصطفی ملکیان، « علی شریعتی به نیازهای یک نسل پاسخ می‌داد»؛ احسان شریعتی، «شریعتی بر بام بلند ایدئولوژی»؛ محمد حسن علیپور، « از فرهنگ تا ایدئولوژی، از علم تا تکلیف»؛ محسن قانع بصیری، « هنوز با او همسفرم»؛ فاطمه صدر عاملی، « شریعتی در تهرانِ دود»؛ مسیح اسماعیلی، « شریعتی آن سوی آب‌ها»؛  مترجم :نازنین اردوبازارچی « دین و حیات جمعی، مقایسه اندیشه “هابرماس” و شریعتی » ، «مدرنیته ژاپنی،شریعتی، بحران خاورمیانه»؛ هیده کو ساکورای، «سرگردانی در ازدحام تنهایان»؛ فرناز خطیبی.نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 8, 2018 54 بازدید       [facebook]