[]


ویژه نامه هفته نامه «طبرستان سبز» ( ۲۸ خرداد ۱۳۸۰)

 

1 001

یادمان معلم عرفان، برابری و آزادی دکتر علی شریعتی

منبع: هفته نامه طبرستان سبز

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۸۰

ویژه نامه هفته نامه طبرستان سبز با مدیر مسئولی شکرالله شکری و سردبیری سید سعید جلالی، به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد دکتر شریعتی ویژه نامه‌ای را با نام « یادمان معلم عرفان، برابری و آزادی دکتر علی شریعتی» به او اختصاص داده است. مقالات این ویژه نامه عبارتند از:

«شریعتی متفکر ماضی یا مستقبل»؛ دکتر هاشم آقاجری، « ما و شریعتی»؛ دکتر زهرا رهنورد، « اسلام ایدئولوژیک و مدرنیته»؛ دکتر احسان شریعتی، «شریعتی حافظ زمانه»؛ دکتر عبدالکریم سروش، «ایدئولوژی و دموکراسی»؛ دکتر حبیب الله پیمان، « ایدئولوژی از دو منظر شریعتی و سروش»؛‌ «اصلاح انقلابی»؛ رضا علیجانی، «سیری در اندیشه شریعتی»؛ علی بذرافشان،‌« شعر ونثر»؛ شفیعی کدکنی، حمید سبزواری، حسن حسینی، مهسا منقبتی، « شریعتی از دیدگاه استاد محمد مجتهد شبستری»

pdf.ویژه نامه طبرستان بخش اول

pdf. ویژه نامه طبرستان بخش دوم

pdf. ویژه نامه طبرستان بخش سومنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : جولای 7, 2018 9 بازدید       [facebook]