[]


ویژه نامه روزنامه شرق ( 29 خرداد ۱۳۸۵)

 

1

 

آسیب شناسی چپ اسلامی

منبع: ضمیمه روزنامه شرق

تاریخ: 29خرداد ۱۳۸۵

 روزنامه شرق به مناسبت شهادت شریعتی ویژه نامه‌ای تحت عنوان « آسیب شناسی چپ اسلامی» به چاپ رسانده است. مقالات مندرج در این ویژه نامه عبارتند از: 

«وضعیت دوگانه» : گفتگو با سوسن شریعتی، «مغلوب گفتمان غالب نبود»: گفتگو با رضا علیجانی، «تحول در مناسبات نه تغییر حکومت»: گفتگو با محمدی گرگانی، «آسیب شناسی چپ اسلامی» : گفتگو با علی رضا علوی تبار، «بازبینی چپ ایرانی»: احمد شایگان.

pdf.ویژه نامه روزنامه شرق ۱۳۸۵نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : ژوئن 2, 2018 186 بازدید       [facebook]