[]


دست خط شریعتی در حاشیه ابلاغیه ژاندارمری مشهد (تیر ۱۳۴۹)

271-94-1389-7-7-14-16-39-CA5

«پشتم به خاک نمی‌رسد»

پاسخ شریعتی به محدود کردنِ فعالیت‌هایش در سال ۱۳۴۹.
بهانه آوردن ساواک و رؤسای دانشگاه برای محدود کردن فعالیت‌های شریعتی در سال ۱۳۴۹ همراه با پاسخ او در ذیلِ نامه. حاشیه‌نویسی بالای نامه  از احسان شریعتی است در سال ۱۳۵۸.

«رونوشت به بانیان این،

نظام وظیفه که سهل است اگر به قزل قلعه هم

بفرستند، گربه مرتضی علی‌ام ،

پشتم به خاک نمی رسد.

والسلام»نویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 4, 2015 1061 بازدید       [facebook]