[]


هم اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت،ایران و اسلام؛ صوت (۱۱ اسفند ۱۳۹۵)

photo_2017-02-27_12-20-56

هم اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت،ایران و اسلام(صوت)

پژوهشکده علوم انسانی در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ همایشی با عنوان «هم اندیشی شریعتی و انسان، ملیت، هویت، ایران و اسلام » با مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران برگزار کرد .

در این همایش سخنرانان به ترتیب عبارت بودند از :

فرید خاتمی، محمد علی مرادی، شکوه السادات حسینی، مزدک رجبی، هادی خانیکی، قاسم پورحسن، محمد سالار کسرایی، سید جوادمیری .

ادامهنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : مارس 7, 2017 374 بازدید       [facebook]