[]


خبر مراسم شب هفت، روزنامه خراسان ۱۳۶۶

 

خبر مراسم شب هفت، روزنامه خراسان

۸ اردیبهشت۱۳۶۶

 

(بیشتر…)


سخنرانی حجةالاسلام کاملان در مراسم هفت استاد ۱۳۶۶

سخنرانی حجةالاسلام کاملان در مراسم هفت استاد

اداره کل آموزش و پرورش در مسجد امام حسین (ع)

 

(بیشتر…)


گزارشی از مراسم خاکسپاری استاد، روزنامه خراسان ۱۳۶۶

گزارشی از مراسم خاکسپاری استاد، روزنامه خراسان

سه اردیبهشت ۱۳۶۶

(بیشتر…)


پیام تسلیت نمایندگان مجلس، روزنامه خراسان ۱۳۶۶

پیام تسلیت نمایندگان مجلس، روزنامه خراسان

یک اردیبهشت1366

 

(بیشتر…)


آگهی ترحیم در روزنامه خراسان، ۱۳۶۶

آگهی ترحیم در روزنامه خراسان،

دو اردیبهشت۱۳۶۶

(بیشتر…)


آگهی ترحیم در روزنامه خراسان ۱۳۶۶

آگهی ترحیم در روزنامه خراسان

یک اردیبهشت ۱۳۶۶ (بیشتر…)


یادبود استاد در روزنامه اطلاعات ۱۳۶۶

یادبود استاد در روزنامه اطلاعات

یک  اردیبهشت ۱۳۶۶

(بیشتر…)


خبر درگذشت در روزنامه رسالت.۱۳۶۶

خبر درگذشت در روزنامه رسالت.

 یک   اردیبهشت۱۳۶۶
(بیشتر…)