[]

در این بخش اسناد مربوط به فعالیت‌های شریعتی همچون روزنامه‌نگار، طی دهه‌های ۳۰، ۴۰ مشاهده می‌شود. شریعتی قبل از آغاز فعالیت حرفه‌ای در حسینیه ارشاد در بعضی از نشریات فرهنگی دهه‌های ۳۰ و ۴۰ در داخل (خراسان، هیرمند) و خارج ( ایران آزاد، نامه‌ی پارسی،…)قلم می‌زده است.


«مکتب واسطه‌ی اسلام» در روزنامه‌ی خراسان

243-64-1389-5-21-12-12-2-2F8C «مکتب واسطه‌ی اسلام» در روزنامه‌ی خراسان

مجموعه مقالاتِ «مکتب واسطه‌ی اسلام» بعدتر به شکلِ کتاب هم منتشر شد.

 

(بیشتر…)


انتشار شعر «گل ابریشم» در روزنامه‌ی خراسان

244انتشار شعر «گل ابریشم» در روزنامه‌ی خراسان

 

(بیشتر…)


انتشار متنی درباره‌ی اقبال در روزنامه‌ی خراسان

245 انتشار متنی درباره‌ی اقبال در روزنامه‌ی خراسان

 

(بیشتر…)


انتشار متنی درباره‌ی مترلینگ در روزنامه‌ی خراسان

246-67-1389-5-21-12-8-18-B86انتشار متنی درباره‌ی مترلینگ در روزنامه‌ی خراسان

نقاشیِ چهره‌ی مترلینگ هم اثرِ علی شریعتی است.

 

(بیشتر…)


نشریه سازمان دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه

 

258-78-1389-6-8-11-32-30-3406نشریه سازمان دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه

 

نشریه سازمان دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه، نشریه‌ای وابسته به جبهه ملی که علی شریعتی در دوران دانشجویی خود با نام مستعار در آن مطلب می‌نوشت.

(بیشتر…)


ایران آزاد

 

259ایران آزاد

ایران آزاد، ارگان سازمان‌های اروپایی جبهه ملی ایران، که علی شریعتی در دوران دانشجویی خود با نام مستعار در آن مطلب می‌نوشت. (بیشتر…)


جدلی ژورنالیستی درباره‌ی «غربزدگی» مهر ۱۳۴۹

710-small-thuجدلی ژورنالیستی درباره‌ی «غربزدگی»

«غرب‌زدگی» آل‌احمد، در زمان طرح شدنش، چنان توسط جریان روشنفکری زمانه خود مسجل و بی‌نقص تلقی می‌شد که هرگونه نقدی، نقاد را در معرض اتهام ارتجاعی و منحط بودن قرار می‌داد. در سال 49، میان شریعتی و مجله فردوسی، که یکی از مجلات روشنفکری زمانه خود است، بر سر موضوع غربزدگی آل احمد پلِمیکی درگرفت. در شماره 977 مجله فردوسی مورخ دوشنبه 9 شهریور ماه 1349 در صفحه‌ای به نام «آشنایان دور و نزدیک» گزارشی از سخنرانی شریعتی با عنوان «روشنفکر و مسئولیت او در جامعه» درج شده است که به زعم نویسنده گزارش شریعتی متهم است که پای خود را از گلیمش درازتر کرده و به خود اجازه داده به نقد غربزدگی آل‌احمد بپردازد. شریعتی در یادداشتی به نام «سنگی از فلاخن دوست» و خطاب به سردبیرِ مجله‌ی فردوسی، عباس پهلوان، واکنش تندی نسبت به این گزارش نشان می‌دهد و از خلال آن نه تنها به نقد رویکرد مریدوار -در طیف روشنفکران و نیز مذهبی‌ها- می‌پردازد بلکه دیدگاه‌های خود را در باب غربزدگی شرح می‌دهد. امروز اگرچه نقد غربزدگی آل‌احمد مورد اجماع روشنفکران است و متولی‌گری آن بر عهده بخشی از قدرت است اما این پلِمیک که در سال 49 درگرفته است نشان از تاریخچه‌ای متفاوت دارد. (بیشتر…)


پیمان دو نسل

 پیمان دو نسل پیمان-دو-نسل-عکس-ها-و-تصاویر-thumb-883

شریعتی پیام کنفدراسیون را در موقعیتی نوشت که حدود 10 سال از انزوای مصدق و تبعید او به احمدآباد می‌گذشت. در این پیام، که دکتر مصدق «زندانی بزرگ» خطاب شده، آمده: «شعله‌هایی که امروز دل‌های ما را در جهاد گرم می‌دارد زبانه‌های آتشی است که تو برافروختی… ما به تو اعلام می‌کنیم که بنائی را که پی ریختی می‌سازیم… ما اطمینان داریم دست‌های جوانی که امروز در دو دست پیر و توانای تو به پیمان جای می‌گیرند مسیر تاریخ وطن ما را عوض خواهند کرد.»

(بیشتر…)


شریعتیِ روزنامه‌نگار

شریعتیِ روزنامه‌نگار

دکتر علی شریعتی در دو دهه‌ی 30 و 40 شمسی به صورت پراکنده فعالیتِ روزنامه‌نگاری داشته است.

دکتر علی شریعتی از سال‌های آغازین دهه‌ی 30 (از 19 یا 20 سالگی) فعالیت‌های مطبوعاتی خود را در مشهد آغاز کرد. هنگامی که هنوز دانش‌آموز دانشسرای مشهد بود و زیر سایه‌ی نام پدرش، محمدتقی شریعتی، از مهم‌ترین شخصیت‌های مذهبی و سیاسی شهر بود. (بیشتر…)

body a{text-decoration:none;}