[]

در این بخش قسمتی از اسناد ساواک را می‌بینیم که نشان می‌دهد شریعتی از آغاز دوران دانشجویی (دهه‌ی 30) تا روزهای پایانی حیاتش تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و ساواک بوده است.
این اسناد به نقل از کتابی به نام «شریعتی به روایت اسناد ساواک» آورده شده که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 1378 به چاپ رسیده است. قابل توجه است که چاپ این کتاب به دنبال سوءاستفاده‌های نشریه‌ی 15 خرداد از اسناد ساواک در رابطه با شریعتی صورت گرفت. این اسناد همواره طی این سال‌ها بحث‌های زیادی را حول و حوش نسبت شریعتی و ساواک برانگیخته است.
لازم به ذکر است که اسناد مربوط به شهادت شریعتی و بازتاب‌های آن در« پرونده ویژه شهادت» انعکاس یافته است.


ممانعت از سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد ۱۳۵۱

ممانعت از سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد

پائیز ۱۳۵۱.

 

285-109-1389-7-11-14-40-24-F73