[]

«علی شریعتی به روایت اسناد»، دریچه‌ای است برای شناخت زندگی شخصی ـ اجتماعی و فرهنگی شریعتی که در بسیاری اوقات، حتی چهل سال پس از مرگش، از جنس شایعه است و چه در هنگام نقد و چه به وقت دفاع، مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست. شایعاتی که از محل تولد او گرفته تا مدرک تحصیلی‌اش و دست آخر شرایط مرگش طی سال‌ها دهان به دهان گشته، ذکر شده و محکم تلقی گشته است.

دفترچه ثبت نام واحد ـ دانشکده علوم انسانی سوربن پاریس (۱۹۶۱| ۱۳۴۰)

 

ثبت نام دانشگاه سوربن

ثبت نام واحد ـ سال تحصیلی ۱۹۶۱ در سوربن پاریس