[]

“علی شریعتی به روایت اسناد” ، دریچه ای است برای شناخت زندگی شخصی-اجتماعی و فرهنگی شریعتی که در بسیاری اوقات، حتی چهل سال پس از مرگش، از جنس شایعه است و چه در هنگام نقد و چه به وقت دفاع، مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست. شایعاتی که از محل تولد او گرفته تا مدرک تحصیلی اش و دست آخر شرایط مرگش طی سال ها دهان به دهان گشته، ذکر شده و محکم تلقی گشته است.


کارت اقامت در فرانسه (۱۹۶۳/۱۳۴۲)

 

 

IMG_5750

کارت اقامت علی شریعتی در فرانسه

در سال ۱۹۶۳


دفتر چه ثبت نام واحد – دانشکده علوم انسانی سوربن-پاریس (۱۹۶۱/ ۱۳۴۰)

 

ثبت نام دانشگاه سوربن

ثبت نام واحد – سال تحصیلی ۱۹۶۱ در سوربن پاریس


تصویبِ موضوع و استادِ راهنمای تز دکترا (۱۳۴۰)

 

46

 

تصویبِ موضوع و استادِ راهنمای تز دکترای علی شریعتی در فرانسه

 

 


معافیت از خدمت (۱۳۴۰)

 

47

 

معافیت از خدمت سربازی

معافیت از خدمت سربازی در ازای استخدام رسمی کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و تعهد به پنج سال تدریس متوالی از تاریخ ۳۱/۷/۳۰ تا ۳۸/۶/۲۵

 


تعیین تاریخ جلسه‌ی دفاع تزِ دکتری ( خرداد / ۱۳۴۲)

 

45

 

 تعیین تاریخ جلسه‌ی دفاع تزِ دکترا علی شریعتی

 

 

 


گواهی اشتغال به تدریس( دی / ۱۳۴۲)

 

48

 

گواهی اشتغال به تدریس برای معافیت از خدمت

 

 


مدرک دکتری (بهمن/ ۱۳۴۲)

 

44

مدرک دکتری

۴۲/۱۱/۲۲

 

 


ترجمه و تأیید مدرک دکترای علی شریعتی ( بهمن / ۱۳۴۲)

 

 

43

 

ترجمه و تأیید مدرک دکترای علی شریعتی

۴۲/۱۱/۲۲

 

 


تأییدیه سفارت ایران (اسفند/۱۳۴۲)

 

51

 

تأییدیه سفارت ایران در مورد مدرک تحصیلی شریعتی

 

 


ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی( اسفند/۱۳۴۲)

 

50

 

ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی