[]


نمونه سوالات امتحانی شریعتی در دانشکده مشهد.(۱۳۴۷ – ۱۳۴۹)

 نمونه سوالات طراحی شده توسط شریعتی

 

شریعتی از سال ۴۵ تا ۵۰ استاد تاریخ دانشکده ادبیات مشهد است. ( سال ۵۰ انتقال موقت از دانشگاه به وزارت علوم در تهران) دروس تاریخ تمدن، ویژگیهای قرون جدید و تاریخ ادیان و اسلام شناسی از واحد‌های درسی است که تدریس می‌کرد.

 

1 004

(بیشتر…)


برنامه درسی شریعتی در دانشگاه مشهد(۴۹-۱۳۴۸)

برنامه دروس دانشگاهی شریعتی در دانشگاه مشهد

سال ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹

 

1 003


دست خط شریعتی در حاشیه ابلاغیه ژاندارمری مشهد.(۱۳۴۹)

«پشتم به خاک نمی‌رسد»271-94-1389-7-7-14-16-39-CA5

پاسخ شریعتی به محدود کردنِ فعالیت‌هایش. ۱۳۴۹.
بهانه آوردن ساواک و رؤسای دانشگاه برای محدود کردن فعالیت‌های شریعتی در سال ۱۳۴۹ همراه با پاسخ او در ذیلِ نامه. حاشیه‌نویسی بالای نامه  از احسان شریعتی است در سال ۱۳۵۸. (بیشتر…)


تصویبِ موضوع و استادِ راهنمای تز ۴۰

46تصویبِ موضوع و استادِ راهنمای تز ۱۳۴۰

(بیشتر…)


معافیت از خدمت زیر پرچم۴۰

47معافیت از خدمت زیر پرچم

(بیشتر…)


گواهی اشتغال به تدریس۴۲

48گواهی اشتغال به تدریس ۴۲/۱۰/۵

(بیشتر…)


مدرک دکتری ۱۳۴۲

44مدرک دکتری۴۲/۱۱/۲۲

(بیشتر…)


ترجمه و تأیید مدرک دکترای ۱۳۴۲

43ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی۴۲/۱۱/۲۲

(بیشتر…)


تعیین تاریخ جلسه‌ی دفاع تزِ دکتری ۱۳۴۲

تاریخ پایان نامه تعیین تاریخ جلسه‌ی دفاع تزِ دکتری 42/3/28

(بیشتر…)


ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی۱۳۴۲

50ترجمه و تأیید مدرک دکترای شریعتی۴۲/۱۲/۲۱

 

(بیشتر…)