[]

“علی شریعتی به روایت اسناد” ، دریچه ای است برای شناخت زندگی شخصی-اجتماعی و فرهنگی شریعتی که در بسیاری اوقات، حتی چهل سال پس از مرگش، از جنس شایعه است و چه در هنگام نقد و چه به وقت دفاع، مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست. شایعاتی که از محل تولد او گرفته تا مدرک تحصیلی اش و دست آخر شرایط مرگش طی سال ها دهان به دهان گشته، ذکر شده و محکم تلقی گشته است.


اولین حکم تدریس(بهمن /۱۳۳۱)

 

اولین حکم تدریس

اولین حکم تدریس علی شریعتی از وزارت فرهنگ

 


اولین حقوق ۱۳۳۱

 

 

اولین حقوق

اولین حقوق


حکم آموزگاری در مدرسه‌ی کاتب‌پور( آبان/ ۱۳۳۱)

 

حکم آموزگاری مدرسه کاتب پور

حکم آموزگاری علی شریعتی در مدرسه‌ی کاتب‌پور

 

 


دیپلم ( تیر / ۱۳۳۳)

دیپلم

 

 

مدرک دیپلم علی شریعتی

 

 


شریعتی، دانشجوی فلسفه‌ی دانشگاه تهران ۳۵-۳۴

 

دانشجوی فسفه ۲ شریعتی دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران
علی شریعتی در سال تحصیلی ۱۳۳۵-۱۳۳۴ دانشجوی رشته‌ی فلسفه در دانشگاه تهران بوده است. (بیشتر…)