[]

«علی شریعتی به روایت اسناد»، دریچه‌ای است برای شناخت زندگی شخصی ـ اجتماعی و فرهنگی شریعتی که در بسیاری اوقات، حتی چهل سال پس از مرگش، از جنس شایعه است و چه در هنگام نقد و چه به وقت دفاع، مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست. شایعاتی که از محل تولد او گرفته تا مدرک تحصیلی‌اش و دست آخر شرایط مرگش طی سال‌ها دهان به دهان گشته، ذکر شده و محکم تلقی گشته است.

دیپلم (تیر ۱۳۳۳)

دیپلم

مدرک دیپلم علی شریعتی

فیشِ حقوقِ آموزگاری (۱۳۳۳)

فیش حقوق

فیشِ حقوقِ آموزگاری

شریعتی، دانشجوی فلسفه‌ی دانشگاه تهران (۱۳۳۵ ـ ۱۳۳۴)

دانشجوی فسفه ۲ شریعتی دانشجوی فلسفه دانشگاه تهران

علی شریعتی در سال تحصیلی ۱۳۳۵-۱۳۳۴ دانشجوی رشته‌ی فلسفه در دانشگاه تهران بوده است اما در همان سال او از تحصیل در این دانشگاه انصراف داد و به دانشکده‌ی تازه‌تأسیسِ ادبیاتِ مشهد رفت. کپیِ پرونده‌ی دانشجوییِ او در دانشگاه تهران به تازگی در اختیارِ خانواده‌ی شریعتی قرار گرفته که ضمیمه شده است.

(بیشتر…)

افزایش حقوق آموزگاری (۱۳۳۹)

افزایش حقوق آموزگاری

افزایش حقوق آموزگاری

افزایش حقوق آموزگاری به عنوان حق اولاد با تولد نخستین فرزند.

اعطای وکالت تام به سید علی‌اکبر شریعت‌رضوی (۱۳۳۹)

اعطای وکالتنامه

اعطای وکالت تام به سید علی‌اکبر شریعت‌رضوی

اعزام به فرانسه (۱۳۳۷)

اعزام به فرانسه

اعزام به فرانسه

حکم آموزگاری در مدرسه‌ی کاتب‌پور (آبان ۱۳۳۱)

حکم آموزگاری مدرسه کاتب پور

حکم آموزگاری علی شریعتی در مدرسه‌ی کاتب‌پور