[]


لوح فشرده‌ی مجموعه آثار شریعتی در بازار

لوح فشرده‌ی مجموعه آثار شریعتی در بازار

498-600-1390-4-12-16-17-14-70E3

مهمترین ویژگی این نرم‌افزار قرار گرفتن کلیه آثار شریعتی در آن است که هم امکان مطالعه آن و هم امکان جستجو در آن را فراهم کرده است. این نرم‌افزار به صورت یک تک‌فایل قابل اجراء، منتشر شده است و نیازی به نصب ندارد. به جز متن کلیه آثار، گزیده‌ای از سخنرانی‌های شریعتی و همچنین سالشمار زندگی شریعتی همراه با چند قطعه فیلم و تعدادی عکس و سند نیز در لوح مزبور قرار داده شده است.

 

(بیشتر…)