[]

محمد، خاتم پیامبران (مهر ۱۳۴۷)

محمد، خاتم پیامبران

محمد، خاتم پیامبران؛ مجموعه مقالات، نشریه حسینیه ارشاد؛  شرکت سهامی انتشار، مهر ۱۳۴۷؛ ۶۱۶ ص

 

کتاب «محمد خاتم پیامبران» به مناسبت آغاز پانزدهمین قرن بعثت از سوی موسسه حسینیه ارشاد و در پی فراخوان مقاله نهایتا در مهر ۱۳۴۷ در دو جلد توسط شرکت سهامی انتشار چاپ می شود. نویسندگان و موضوعات این مجموعه عبارتند از:

(بیشتر…)