[]


کودکی و نوجوانی (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۴)

سال ۱۳۲۰، هشت سالگی

کودکی و نوجوانی

از تاریخ ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۴

(بیشتر…)