[]


مکتوبات

 

مکتوبات

شریعتی از سالهای نوجوانی تا آخرین لحظات زندگی اش با کلمات سر و کار داشته است. قلم توتمش بوده است و کاغذ فرصتی برای در میان گذاشتن خود. اگر چه به دلیل وقت کم و نداشتن امنیت بیشترین آثار او سخنرانی‌هایی بوده‌اند که به گفته خودش در وضعیت‌های اورژانسی ایراد شده‌اند اما همیشه در پی لحظات و فرصتهایی بوده‌است برای نوشتن. او قبل از هر چیز یک نویسنده بود. آثار مکتوب او از میان ۳۶جلد مجموعه آثار عبارتند از :

(بیشتر…)