[]

این اسناد مربوط به واکنش‌ها و بازتاب مرگ شریعتی درمیان احزاب و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی است.


اعلامیه دانشجویان دانشگاه(خرداد ۱۳۵۶)

 

اعلامیه دانشجویان دانشگاه

خرداد ماه ۱۳۵۶

 

 

photo_2017-04-09_16-26-24


بخشی از سخنرانی موسی صدر در چهلم شریعتی1356

 

بخشی از سخنرانی موسی صدر در چهلم شریعتی

مردادماه ۱۳۵۶.

 

 


یادنامه‌ی علی شریعتی در روزنامه کیهان۱۳۵۶

یادنامه‌ی علی شریعتی در روزنامه کیهان

۲ تیرماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).
چهار روز بعد از مرگ شریعتی و انعکاس وسیع خبر آن در محافل اپوزیسیون داخل و خارج ایران و نیز بعد از واکنش تند ساواک، روزنامه‌ی دولتیِ کیهان به تشریح آرای شریعتی و تجلیل از او پرداخت: «شادروان دکتر علی شریعتی انسان آگاه و اندیشمندی که در این روزها فقدان او دوستان و دوستدارانش را شدیدا متاثر ساخته است، درباره‌ انسان و مسائل امروز جهان، افکار و عقایدی داشت که از فرهنگ اسلامی ایران ریشه میگرفت.»

 


خبر درگذشت شریعتی در روزنامه اطلاعات1356( خرداد ماه ۱۳۵۶)

خبر درگذشت شریعتی در روزنامه اطلاعات

۳۱ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).

321-159-1389-7-27-11-26-46-4AD2


خبر درگذشت شریعتی در روزنامه کیهان1356

خبر درگذشت شریعتی در روزنامه کیهان

۳۱ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).320-158-1389-7-27-11-13-53-C8B1


بیانیه‌ی کانون نویسندگان در مرگِ شریعتی (تیرماه ۱۳۵۶).

بیانیه‌ی کانون نویسندگان در مرگِ شریعتی

۳ تیرماه ۱۳۵۶.


فهرست سازمان‌های برگزارکننده‌ی مراسم چهلم شریعتی(مردادماه۱۳۵۶)

فهرست سازمان‌های برگزارکننده‌ی مراسم چهلم شریعتی

مردادماه ۱۳۵۶.326-166-1389-7-27-13-46-10-95E2


نامه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی پس از مرگِ شریعتی1356

نامه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی پس از مرگِ شریعتی

۳۰ خردادماه ۱۳۵۶.

 


پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران۱۳۵۶

پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران

سیزدهمین نشست (نشست شریعتی) اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، مهرماه ۱۳۵۶.


نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی1356

نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی

«من در شخصیات دخالت نمی‌کنم.»

۱۹خردادماه ۱۳۵۶. 327-167-1389-7-27-13-55-50-50ED