[]

این اسناد مربوط به واکنش‌ها و بازتاب مرگ شریعتی درمیان احزاب و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی است.


اعلامیه دانشجویان دانشگاه(خرداد ۱۳۵۶)

 

اعلامیه دانشجویان دانشگاه

خرداد ماه ۱۳۵۶

 

 

photo_2017-04-09_16-26-24


بخشی از سخنرانی موسی صدر در چهلم شریعتی1356

 

بخشی از سخنرانی موسی صدر در چهلم شریعتی

مردادماه ۱۳۵۶.

 

 


یادنامه‌ی علی شریعتی در روزنامه کیهان۱۳۵۶

یادنامه‌ی علی شریعتی در روزنامه کیهان

۲ تیرماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).
چهار روز بعد از مرگ شریعتی و انعکاس وسیع خبر آن در محافل اپوزیسیون داخل و خارج ایران و نیز بعد از واکنش تند ساواک، روزنامه‌ی دولتیِ کیهان به تشریح آرای شریعتی و تجلیل از او پرداخت: «شادروان دکتر علی شریعتی انسان آگاه و اندیشمندی که در این روزها فقدان او دوستان و دوستدارانش را شدیدا متاثر ساخته است، درباره‌ انسان و مسائل امروز جهان، افکار و عقایدی داشت که از فرهنگ اسلامی ایران ریشه میگرفت.»

 


خبر درگذشت شریعتی در روزنامه کیهان1356

خبر درگذشت شریعتی در روزنامه کیهان

۳۱ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).320-158-1389-7-27-11-13-53-C8B1


خبر درگذشت شریعتی در روزنامه اطلاعات1356( خرداد ماه ۱۳۵۶)

خبر درگذشت شریعتی در روزنامه اطلاعات

۳۱ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).

321-159-1389-7-27-11-26-46-4AD2


بیانیه‌ی کانون نویسندگان در مرگِ شریعتی (تیرماه ۱۳۵۶).

بیانیه‌ی کانون نویسندگان در مرگِ شریعتی

۳ تیرماه ۱۳۵۶.

323-163-1389-7-27-12-48-51-EF25


فهرست سازمان‌های برگزارکننده‌ی مراسم چهلم شریعتی(مردادماه۱۳۵۶)

فهرست سازمان‌های برگزارکننده‌ی مراسم چهلم شریعتی

مردادماه ۱۳۵۶.326-166-1389-7-27-13-46-10-95E2


نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی1356

نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی

«من در شخصیات دخالت نمی‌کنم.»

۱۹خردادماه ۱۳۵۶. 327-167-1389-7-27-13-55-50-50ED


نامه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی پس از مرگِ شریعتی1356

328-168-1389-7-27-14-9-28-1E6Eنامه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی پس از مرگِ شریعتی

۳۰ خردادماه ۱۳۵۶.

 


پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران۱۳۵۶

329-170-1389-7-27-14-22-27-348C

پیام دانشجویانِ ایرانی در اروپا به دانشجویانِ ایران

سیزدهمین نشست (نشست شریعتی) اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، مهرماه ۱۳۵۶.