[]

این اسناد مربوط به واکنش‌ها و بازتاب مرگ شریعتی درمیان احزاب و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی است.


خبرنامه جبهه ملی (شماره ۵۱، خردادماه ۵۶)

مرگ شریعتی

خبرنامه جبهه ملی

شماره ۵۱، خردادماه ۵۶

scan0048

 


اعلامیه سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی در سوگ شریعتی (خرداد ۱۳۵۶)

اعلامیه  سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی در سوگ شریعتی

ارگان سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی

شماره ۳، خرداد ماه ۱۳۵۶


اعلامیه دانشجویان دانشگاه(خرداد ۱۳۵۶)

 

اعلامیه دانشجویان دانشگاه

خرداد ماه ۱۳۵۶

 

 

photo_2017-04-09_16-26-24


بخشی از سخنرانی موسی صدر در چهلم شریعتی1356

 

بخشی از سخنرانی موسی صدر در چهلم شریعتی

مردادماه ۱۳۵۶.

 

 


یادنامه‌ی علی شریعتی در روزنامه کیهان۱۳۵۶

یادنامه‌ی علی شریعتی در روزنامه کیهان

۲ تیرماه ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).
چهار روز بعد از مرگ شریعتی و انعکاس وسیع خبر آن در محافل اپوزیسیون داخل و خارج ایران و نیز بعد از واکنش تند ساواک، روزنامه‌ی دولتیِ کیهان به تشریح آرای شریعتی و تجلیل از او پرداخت: «شادروان دکتر علی شریعتی انسان آگاه و اندیشمندی که در این روزها فقدان او دوستان و دوستدارانش را شدیدا متاثر ساخته است، درباره‌ انسان و مسائل امروز جهان، افکار و عقایدی داشت که از فرهنگ اسلامی ایران ریشه میگرفت.»

 


خبر درگذشت شریعتی در روزنامه اطلاعات1356( خرداد ماه ۱۳۵۶)

خبر درگذشت شریعتی در روزنامه اطلاعات

۳۱ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).

321-159-1389-7-27-11-26-46-4AD2


بیانیه‌ی کانون نویسندگان در مرگِ شریعتی (تیرماه ۱۳۵۶).

بیانیه‌ی کانون نویسندگان در مرگِ شریعتی

۳ تیرماه ۱۳۵۶.


خبر درگذشت شریعتی در روزنامه کیهان1356

خبر درگذشت شریعتی در روزنامه کیهان

۳۱ خرداد ۲۵۳۶ (۱۳۵۶).320-158-1389-7-27-11-13-53-C8B1


فهرست سازمان‌های برگزارکننده‌ی مراسم چهلم شریعتی(مردادماه۱۳۵۶)

فهرست سازمان‌های برگزارکننده‌ی مراسم چهلم شریعتی

مردادماه ۱۳۵۶.326-166-1389-7-27-13-46-10-95E2


نامه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی پس از مرگِ شریعتی1356

نامه‌ی علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی پس از مرگِ شریعتی

۳۰ خردادماه ۱۳۵۶.