[]


شهادت برای زندگی ؛ مصاحبه با دکتر احسان شریعتی به مناسبت اربعین حسینی( آذرماه )۱۳۹۴

شهادت برای زندگی

گفتگو با دکتر احسان شریعتی ، پیرامون حرکت امام حسین

مصاحبه کننده:ابوطالب آدینه وند

آذرماه 94 در بنیاد فرهنگی دکتر شریعتی

لینک در همین سایت