[]

این مجموعه شامل تصاویری است از زادگاه دکتر شریعتی و اجدادش که توسط مردم گرفته شده و نمایی است از آنچه دکتر شریعتی در کویر به آن اشاره دارد، هر چند که با گذشت زمان تغییرات عمده‌ای کرده است. می‌کوشیم که در این صفحه تصاویر متنوعی از زادگاه پدری و مادری به نمایش گذاشته شود .

Error 404 متاسفانه آنچه شما خواسته اید نتیجه ای در بر نداشت