[]

علی شریعتی در سال ۱۳۴۶به دعوت آیت‌الله مطهری همکاری خود را با حسینیه ارشاد آغاز کرد؛ همکاری‌ای که با نوشتن دو مقاله برای ویژه‌نامه‌ای به مناسبت بعثت پیامبر آغاز شد، با سخنرانی‌های پیاپی در دهه چهل همچون سخنران مهمان ادامه پیدا کرد و با قطع همکاری آیت الله مطهری و بایکوت رسمی و غیر رسمی حسینیه ارشاد توسط روحانیون، از سال ۵۰ بدل به سخنران اصلی حسینیه ارشاد تا زمان بسته شدن این مرکز در سال ۱۳۵۱ گردید. عمده واکنش‌هایی که از سوی روحانیت در باره آثار و اندیشه‌های علی شریعتی می‌توان دید از همین تاریخ آغاز می‌شود و با شدت و ضعف متفاوت تا به امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است. این واکنش‌ها البته همواره منفی و یکپارچه نبوده و طی این سال‌ها دستخوش قبض و بسط بوده است.

فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی در مورد دکتر شریعتی

 آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی

فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی درمورد آثار شریعتی.

ذی‌القعده ۱۳۹۷ (۱۳۵۶ خورشیدی).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

436-332-1389-8-25-13-16-8-CF46

فتوای آیت الله خمینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

آیت‌الله خمینی

فتوای آیت‌الله خمینی درمورد دکتر شریعتی .

شعبان ۱۳۹۷ (تابستان ۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.


 

نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی(خرداد 1356 )

327-167-1389-7-27-13-55-50-50ED

نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی

«من در شخصیات دخالت نمی‌کنم.»

۱۹خردادماه ۱۳۵۶.

فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله ملک‌حسینی

فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی درمورد خرید و فروشِ آثار شریعتی.

اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۷.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

439-335-1389-8-25-14-23-19-1D97

 

 

 

 

فتوای آیت‌الله خوئی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله خوئی

فتوای آیت‌الله خوئی درمورد کتابِ اسلام‌شناسیِ دکتر شریعتی.

۲۳رجب ۱۳۹۸ (۸ تیرماه ۱۳۵۷).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

426-322-1389-8-24-14-59-18-B53E

فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله سیدعبداله شیرازی

فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الاول ۱۳۹۸ (۱۳۵۷ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

435-331-1389-8-25-13-2-25-26F9

 

 

 

فتوای آیت‌الله سید احمد صادق روحانی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله سید احمد صادق روحانی

فتوای آیت‌الله سیدlحمدصادق روحانی درمورد آثار شریعتی.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

434-330-1389-8-25-12-50-30-DF62

فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی

فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی درمورد آثار شریعتی.

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

433-329-1389-8-25-12-36-23-7BF1

فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی

فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الثانی ۱۳۹۹ (۱۳۵۸ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

438-334-1389-8-25-13-30-19-1F10

 

 

 

فتوای آیت‌الله محمدحسین طباطبائی در مورد دکتر شریعتی

  آیت‌الله محمدحسین طباطبائی

فتوای آیت‌الله محمدحسین طباطبائی درمورد دکتر شریعتی.

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

430-326-1389-8-25-11-50-8-B210