[]

علی شریعتی در سال 1346 به دعوت آیت الله مطهری همکاری خود را با حسینیه ارشاد آغاز کرد؛ همکاری ای که با نوشتن دو مقاله برای ویژه نامه ای به مناسبت بعثت پیامبر آغاز شد، با سخنرانی های پیاپی در دهه چهل همچون سخنران مهمان ادامه پیدا کرد و با قطع همکاری آیت الله مطهری و بایکوت رسمی و غیر رسمی حسینیه ارشاد توسط روحانیون ،از سال 50 بدل به سخنران اصلی حسینیه ارشاد تا زمان بسته شدن این مرکز در سال 1351 گردید. عمده واکنش هایی که از سوی روحانیت در باره آثار و اندیشه های علی شریعتی می توان دید از همین تاریخ آغاز می شود و با شدت و ضعف متفاوت تا به امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است. این واکنش ها البته همواره منفی و یکپارچه نبوده و طی این سال ها دستخوش قبض و بسط بوده است.


فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی در مورد دکتر شریعتی

 آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی

فتوای آیت‌الله سیدعلی علامه غانی اصفهانی درمورد آثار شریعتی.

ذی‌القعده ۱۳۹۷ (۱۳۵۶ خورشیدی).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

436-332-1389-8-25-13-16-8-CF46


فتوای آیت الله خمینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۶)

آیت‌الله خمینی

فتوای آیت‌الله خمینی درمورد دکتر شریعتی .

شعبان ۱۳۹۷ (تابستان ۱۳۵۶).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.


 


نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی(خرداد 1356 )

327-167-1389-7-27-13-55-50-50ED

نظر آیت‌الله خمینی درباره‌ی شریعتی

«من در شخصیات دخالت نمی‌کنم.»

۱۹خردادماه ۱۳۵۶.


نامه‌ی آیت الله مطهری به آیت الله خمینی درباره‌ی شریعتی(۱۳۵۶)

نامه‌ی مرتضی مطهری به امام خمینی درباره‌ی شریعتی

در بخشی از این نامه‌ی آیت الله مطهری، که در سال ۱۳۵۶ و پس از مرگِ علی شریعتی نوشته شده، آمده است: «اگر خداوند از باب «وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللَهُ وَ اللَهُ خَیْرُ الْمَـٰکِرِین» در کمین او نبود، او در مأموریّت خارجش چه به سر روحانیّت و اسلام می‌آورد.» تصویرِ دست‌نوشته‌ی این نامه ضمیمه شده است.

(بیشتر…)


فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله ملک‌حسینی

فتوای آیت‌الله ملک‌حسینی درمورد خرید و فروشِ آثار شریعتی.

اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۷.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

439-335-1389-8-25-14-23-19-1D97

 

 

 

 


فتوای آیت‌الله خوئی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله خوئی

فتوای آیت‌الله خوئی درمورد کتابِ اسلام‌شناسیِ دکتر شریعتی.

۲۳رجب ۱۳۹۸ (۸ تیرماه ۱۳۵۷).

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

426-322-1389-8-24-14-59-18-B53E


فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله سیدعبداله شیرازی

فتوای آیت‌الله سیدعبداله شیرازی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الاول ۱۳۹۸ (۱۳۵۷ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

435-331-1389-8-25-13-2-25-26F9

 

 

 


فتوای آیت‌الله سید احمد صادق روحانی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله سید احمد صادق روحانی

فتوای آیت‌الله سیدlحمدصادق روحانی درمورد آثار شریعتی.
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

434-330-1389-8-25-12-50-30-DF62


فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی در مورد دکتر شریعتی (۱۳۵۸)

آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی

فتوای آیت‌الله سیدابوالحسن قزوینی درمورد آثار شریعتی.

از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

433-329-1389-8-25-12-36-23-7BF1


فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی در مورد دکتر شریعتی

آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی

فتوای آیت‌الله تقی طباطبائی‌قمی درمورد آثار شریعتی.

جمادی‌الثانی ۱۳۹۹ (۱۳۵۸ خورشیدی).
از جزوه‌ای که سال ۱۳۵۸ در شهر تهران پخش شد.

 

438-334-1389-8-25-13-30-19-1F10